Persoonlijke meditatie

English below

Meditatie is een prachtig hulpmiddel om even helemaal in het nu te komen, te ontspannen, uit je hoofd te komen, en je diep te verbinden met jezelf. Er zijn veel meditaties die je kunt doen, maar meditaties zijn meestal niet echt persoonlijk. Ook kan het zo zijn dat als je mediteert, je het toch nog lastig vindt om helemaal met jezelf te verbinden. 

Graag nodig ik je uit om met me mee op reis te gaan; op een reis naar jezelf. Laat me je meenemen, zowel in woorden als energetisch, zodat jij je helemaal kunt ontspannen, écht naar binnen kunt, én je hoort wat jij persoonlijk moet horen.  

Tijdens de meditatie wordt er persoonlijk op jou afgestemd, en komt er door wat er door mag komen voor je. De meditatie fungeert als een ankerpunt voor jou, want het is een hulpmiddel waar jij steeds weer naar terug kunt om jezelf te helpen herinneren en te helpen met hetgeen waar jij op dit moment voor wordt uitgenodigd om te integreren en te belichamen. Datgene wordt aangeraakt, benoemd, én positief verwoord zodat jij los kunt laten wat losgelaten mag worden, en je jezelf weer kunt bekrachtigen in datgene waar jij nu behoefte aan hebt, zodat jij weer een stukje dichterbij komt bij wie jij altijd al was! De meditatie is tevens helend, doordat er helende energieën zullen doorkomen voor jou.

De meditatie wordt gegeven via Zoom, zodat de meditatie meteen kan worden opgenomen. Naderhand stuur ik je de meditatie toe, en kun je deze dus zo vaak als je wilt beluisteren.

 • Geheel persoonlijke meditatie
 • Persoonlijke boodschappen
 • De meditatie fungeert als een persoonlijk ankerpunt
 • Je wordt energetisch ondersteund en meegenomen
 • De meditatieduur is 30 minuten
 • Je ontvangt een audiobestand van de meditatie
 • De meditatie wordt ondersteund door helende muziek
 • Via Zoom
 • De meditatie is tevens helend, doordat er helende energieën zullen doorkomen voor jou 
 • Energieuitwisseling: 35,-

Om jouw persoonlijke meditatie aan te vragen kun je mailen naar info@zoranristic.nl, of je kunt het contactformulier invullen.


                                Personal meditation

Meditation is a wonderful tool to come completely into the now, relax, get out of your head, and connect deeply with yourself. There are many meditations you can do, but none of them are truly personal. It is also possible that when you meditate, you still find it difficult to fully connect with yourself.

I would like to invite you to travel with me; on a journey to yourself. Let me take you, both in words and energetically, so that you can completely relax, really go in, and hear what you need to hear personally.

The meditation is personally attuned to you, and what is allowed to come through comes through. The meditation acts as an anchor point for you, and it is a moment that you can return to again and again to help yourself remember what you are, and allow to embody and integrate. That which is touched, named, and positively expressed so that you can let go of what may be released, and empower yourself again in what you need at this moment, so that you can become (more) who you always were! The meditation is also a healing, because healing energies will come through for you.

The meditation is given via Zoom, so that the meditation can be recorded immediately. Afterwards I will send you the meditation, so you can listen to it as often as you want.

 • Completely personal meditation
 • Personal message(s)
 • The meditation acts as a personal anchor point
 • You are energetically supported and taken along
 • The meditation time is 30 minutes
 • You will receive an audio file of the meditation
 • The meditation is supported by healing music
 • Via Zoom
 • Energy exchange: 35,-

Request your personal meditation via email: info@zoranristic.nl

Or via my contactform


privacybeleid